top of page

Coaching bij Kinder Coachpraktijk Echt KCE

Coachpraktijk Echt

Ieder ouder heeft wel eens een moment in de opvoeding dat hij het even niet meer weet. KinderCoachpraktijkEcht is gespecialiseerd om kinderen/jongeren en hun ouders verder te helpen. Dit kunnen leerproblemen zijn, gedragsproblemen, emotionele problemen, gevolgen van echtscheiding en alle voorkomende opvoedkwesties.

 

- leerproblemen

- gedragsproblemen

- (motivatie)problemen op school

- angsten

- faalangst

- conflicten thuis

- kinderen met autisme

- kinderen met ADHD

- kinderen met pdd nos 


Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding.
Bij KinderCoachpraktijkEcht KCE wordt steeds gewerkt vanuit de oplossing. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de stoplichtmethode. De rode cirkel is het probleem en dit wordt kort benoemd. Vervolgens wordt besproken wat in de plaats moet komen van dit probleem en welke stappen hiervoor gezet moeten worden. Het groen staat voor de oplossing waar vanuit gewerkt wordt. 


Meestal zijn 1 of 2 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden, waardoor ouder en kind weer verder kunnen. 

Sommige kinderen hebben langdurige begeleiding nodig, omdat zij, vanwege b.v. gedragsproblemen of leerproblemen, meer hulp nodig hebben.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar werk ik altijd samen met de ouder. Boven de 12 jaar wordt in overleg afgesproken of de ouder aanwezig is bij het gesprek. Bij het intake-gesprek is de ouder altijd aanwezig.

Bij KinderCoachpraktijkEcht KCE leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en het kind sterker maken. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens deze verandering.
Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Werkwijze

De ouder meldt het kind aan per telefoon en/of via het aanmeldformulier. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek. Bij dit intake-gesprek wordt besproken wat het probleem is en hoeveel sessies er nodig zijn. Ook wordt besproken of de ouder aanwezig is bij deze sessies.  

De opleiding voor kindercoach heb ik gevolgd bij Tea Adema. In deze video legt zij uit wat kindercoaching inhoudt.

bottom of page