top of page

Ouderavonden ondersteuning bij huiswerk maken 

Hoe kan ik mijn kind helpen en begeleiden bij het huiswerk maken? 

 

Ouders willen graag hun kind ondersteunen bij het huiswerk maken. Vooral jonge pubers hebben deze steun hard nodig. Ouders worstelen dan met de vraag; Hoe kan ik mijn kind hierbij het beste helpen?

 

Tijdens een ouderavond op school geef ik uitleg over:

- Hoe werkt je geheugen?

- Wat is intelligentie?

- Wat zijn leerstijlen?

- Waarom is plannen soms moeilijk?

- Wat is een goede planning?

- Hoe kan ik mijn kind het beste overhoren?

- Wat is een goede leeromgeving?

- Wat is de invloed van social media op het leren?

We gaan tijdens deze ouderavond aan de slag met een stukje theorie over het leren leren en de ontwikkeling van kinderen en pubers. Daarnaast gaan we ook praktische oefeningen doen om het zelf te ervaren. 

 

kinder coachpraktijk Echt ouderavond

Aanvraag ouderavond

Ouderraden en directies van basisscholen en VO scholen kunnen contact opnemen met KinderCoachpraktijkEcht om de mogelijkheden te bespreken. 

bottom of page